Slide thumbnail

اهمیت اهدای خون

  • خون چیست ؟
  • چرا باید خون اهداء کرد؟
  • مراحل اهدا خون
  • اهمیت اهداء کننده مستمر
  • رفتارهای پرخطر

خون چیست ؟

مایع قرمزی که خون نامیده می شود از چندین عنصر متفاوت تشکیل یافته که هریک عمل خاصی را انجام می دهند. خون را می توان به صورت کامل مصرف نمود یا آن را به اجزای تشکیل دهنده اش تقسیم نمود به نحوی که هر واحد از خون اهدایی رامی توان برای بیش از یک بیمار مورداستفاده قرار داد.

چرا باید خون اهداء کرد؟

خون سالم نجات دهنده زندگی است . هر روزه شاهد مرگ هزاران نفر خواهیم بود ، اگر افرادی خیر خون خود را اهدا ننمایند. بسیاری از ما کسانی را می شناسیم که اگر به دلیل تقدیم هدیه حیات ( خون سالم ) از جانب فرد دیگری نبود از بین رفته بودند.

مراحل اهدا خون

1-ثبت نام : شامل ثبت مشخصات فردی شما نظیر نام ، سن ، ملیت ، آدرس و... وپرکردن یک پرسشنامه مربوط به تاریخچه پزشکی توسط شما.

2-غربالگری پزشکی : شامل مصاحبه پزشک و انجام معاینات ساده (اندازه گیری وزن ، فشار خون ، نبض ودرجه حرارت بدن) با هدف تایید صلاحیت پزشکی شما برای اهدای خون . در اینجا پرسش هایی از طرف پزشک ، در مورد تاریخچه سلامتی و بیماری های قبلی شما مطرح می شود. که پاسخگویی دقیق وصحیح به این سوالات ، منجر به ارتقای سلامت خون های اهدایی وحفظ سلامت خود شما ، در حین اهدای خون خواهد گردید.

اهمیت اهداء کننده مستمر

ذخیره منظمی از خون ضروری است عمر گلبول قرمز فقط 35 روز و پلاکت3 روز پس از اهدای خون می باشد وبعداز این مدت نمی توان از آنها استفاده نمود.

هنگامی که مردم به طور منظم ( مستمر ) خون اهدا کنند سرویس انتقال خون می تواند جمع آوری خون را به نحوی طراحی نماید که به طور عادی مقدار کافی از هرگروه خونی جهت رفع نیازهای کشور در دسترس باشد.

رفتارهای پرخطر

همه انسانها در طول زندگی  از طریق عوامل محیطی پیرامون خویش و همچنین با انجام برخی رفتارها ممکن است در معرض ابتلا به آلودگی های مختلف میکروبی قرار گیرند . تماس مستقیم و یا غیر مستقیم( مثلا از طریق وسایل تیز و برنده )  با ترشحات بدن و بویژه خون فرد آلوده به یک میکروب ، از عوامل مهم انتقال آلودگی های میکروبی در بین انسانها به شمار می رود .

ثبت نام

اطلاعیه

about hafl bg

برنامه استقرار تیم های سیار خونگیری

تاریخ منطقه محله آدرس
10/05 22 شهید باقری از شمال در مجاورت جاده پنج آبشار از جنوب به بزرگراه خرازی و از شرق جاده بهارستان و از غرب به بن بست مظفر محدود میشود
4 حکیمیه از شمال به اتوبان بابایی از جنوب به خیابان دماوند و جشنواره از شرق به جاده تلو از غرب خیابان گرمابدری و شهید صدوقی
13 شهید اشراقی از شمال به خیابان دماوند از غرب به میدان امام حسین و از شرق به چهار راه نیروی هوایی و از جنوب به خیابان سی متری نیروی هوایی
18 شاد آباد از شمال میدان جانبازان از جنوب بلوارابراهیم آباد از شرق بلوار الغدیر و از غرب خیابان سعید آباد

آمار اهدای تیم سیار محله شهرک شهید باقری